MEDIA

Op deze pagina geven we diverse online media om inspiratie op te doen. Wij bezitten geen copyright over deze media en de sprekers en organisaties die deze media beheren staan los van onze organisatie. Ook onderschrijven zij niet perse onze visie en ook wij onderschrijven niet altijd hun visie. We willen daarin transparant zijn en ruimte bieden aan andermans inzichten en overtuigingen mits dit past in een eervolle cultuur.

Mocht u eigenaar zijn van één van onderstaande media en wenst u die niet gebruikt te hebben op deze website? Stuurt u ons een email en wij zullen de link direct verwijderen.

HET KONINKRIJK VAN GOD IN CRISESTIJD

DE DONK MINISTRIES

BLIJF IN DE LIEFDE

JAN POOL

WIE HEEFT DEZE STORM VEROORZAAKT?

JAN POOL

WAT IS WAARHEID?

JAN POOL

WAT ZEGT GOD IN DEZE TIJD

HANS MAAT EN ARLEEN WESTERHOF

GEROEPEN OM TOT ZEGEN TE ZIJN

MARTIN KOORNSTRA

DE 5 CORONA'S IN DEZE TIJD

WILLEM J. OUWENEEL

OPROEP TOT EENHEID

MATTHEUS VAN DER STEEN

DUIDEN IN SLECHTE TIJDEN

PAUL VISSER

GODS PERSCONFERENTIE

ARIE DE ROVER (VANAF 26:30)

WE ZIJN IN LOCKDOWN

THEO DE KONING

SAMEN KUNNEN WE HOOP BRENGEN

De overheid zegt: Alleen samen krijgen we Corona eronder. Wij zouden willen uitdragen: Alleen met God krijgen we Corona onder controle. Doe je mee?