ARTIKELEN EN OPINIE

U vindt hier een selectie van artikelen van de hand van enkele auteurs. Deze hebben toestemming gegeven om hier afgebeeld te worden. 

DS. MARIUS KOPPE

Blog : Rust en vertrouwen...

Hoe kom ik zowel aan rust en vertrouwen, als ook aan visie en hoop in deze zeer onzekere tijd ?
Kijk es om je heen : wat zie je ?


Je ziet een voortijlende massa mensen die geen rust kent en zich ook nauwelijks de tijd gunt voor bezinning. Het is allemaal korte termijn politiek …     De mensen hollen maar door en grijpen zich vast aan alles wat voorbijkomt en wat interessant lijkt.

 

Kijk es om je heen : wat zie je  ? 
Je ziet een wereld die alleen maar steunt op de economie en op het geld ( en op het voortbestaan van de aarde).  Maar waar vroeger de goudkoers  het fundament was van de economie /handel enz , enz , dat is de laatste decennia ingeruild voor de grillige koersen van beurzen en aandelen. Kortom , er wordt op luchtkastelen verder gevaren door de grote mogendheden.

 

En wat zie je nog meer ?   
Je ziet een wereld waarin de meeste landen , grote en kleine, met torenhoge schulden en leningen hun financiële reilen en zeilen in de steigers proberen te houden. Een paar jaar geleden moest een grote groep bankiers ruiterlijk erkennen dat ook zij dit  grote probleem niet konden oplossen, maar dankbaar gebruik wilden blijven maken van de draaiende geldpersen ! Hoe lang zal dit systeem het houden ??  Als alles wankelt, waar kan de wereld dan nog op steunen ?  Nergens op !!
En als het corona-virus op zijn retour zal zijn , komt de stikstofproblematiek weer in alle hevigheid op de agenda . Hoe kunnen we het CO2 gehalte verkleinen en het voortbestaan van de aarde nog enigszins veilig stellen ??


Het duizelt je als je dit alles eens op je laat inwerken en de vraag rijst : waar haal ik mijn rust vandaan ,maar ook visie en hoop voor de toekomst ?

 

Om een antwoord op deze vraag te geven , zou ik je eens mee willen nemen naar het boek Job . De hoofdrolspeler van dit bijbelboek leefde ongeveer 4000 jaar geleden. Men plaatst hem in de tijd van de aartsvaders of ervoor. Hij leefde ergens (?) in de vlakten van Noord-oost Syrie. 
Job beschrijft in hoofdstuk 28 : 1 – 28 hoe de mens de diepten van de aarde doorwoelt op zoek naar goud, lazuursteen en kostbare metalen. In de donkere mijn-schachten hangt hij daar aan touwen en ladders. “Men boort een mijnschacht ver vanwaar mensen wonen ; zonder steun voor de voet hangen zij, ver van de mensen zweven zij”   “Zo woelt hij de bergen om vanaf hun wortel …”vers 4 en 9 
Maar de wijsheid – waar wordt zij gevonden, en waar toch is de verblijfplaats van het inzicht ? De waterdiepte zegt: in mij is zij niet , en de zee zegt :zij is niet bij mij …
In vers 23 komt het antwoord : God kent de weg tot haar. Hij weet haar verblijfplaats. En in vers 28 : maar tot de mens zei Hij : Zie , de vreze des Heren – dat is wijsheid  en van het kwade te wijken is inzicht . 
Met andere woorden : wijsheid , werkelijke wijsheid en inzicht moet van Boven komen ! En daarmee kom ik bij de Persoon van de Here Jezus Christus uit , want Hij is de belichaming van de Wijsheid van Boven.
De Here Jezus zegt van zich Zelf : Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven . Hij is ook de Wijsheid. Nu geloven en belijden wij dat de Heer eenmaal terug zal komen zowel als Redder en als Rechter . Hij zal bij zijn komst de wereld het recht openbaren en eindelijk de vrede brengen waar deze wereld al zo lang naar hunkert. Maar de goddeloosheid in al zijn uitingsvormen zal door Zijn goddelijk ingrijpen van de aarde weggezuiverd worden.
Je zou voor een dieper inzicht eens moeten lezen Jesaja 11 : 1 – 10. Met  “het rijsje” wordt Jezus bedoeld als komende uit de afgehouwen tronk van Isai ( = de vader van koning David) . Vervolgens wordt hier over Zijn Wederkomst gesproken en hoe de Heer niet alleen de aarde zal zuiveren van onrecht en duisternis, maar ook de hele flora en fauna zal herstellen, waarbij wij als  “eerstelingen” van de nieuwe schepping ook aanwezig zullen zijn !
Maar hoe houden wij de moed erin ? Want de huidige tijd is ronduit een zware en mistige tijd. En als iemand je zou vragen : hoe sta jij als christen er nu in ? Wat antwoord je dan ? Dan mag je zeggen : er zijn  vijf bewijzen die aantonen dat Christus Jezus spoedig zal komen en dat deze komst niet zolang meer zal duren. (er zijn miljoenen christenen , wereldwijd, die honger lijden en gebukt gaan onder vervolgingen, zij snakken naar deze Dag !). 

 

Bewijzen:                                                      

  1. Wanneer je met de KLM naar het Midden-Oosten vliegt en je nadert de oostkant van de Middellandse zee, zie je hoofdzakelijk bruine en gele vlekken. Alleen Israel is groen gekleurd ! Bedenk dat Israel 100 jaar geleden (!) ook  woestijn en rotsen was . Maar het land is ontgonnen en weer bewoonbaar gemaakt door een volk dat meer dan 2000 jaar er niet gewoond had. En men spreekt zelfs na zo’n lange tijd opnieuw Hebreeuws ! Dat doet geen enkel volk haar na !

  2. Niet alleen is het land ontgonnen , maar het Joodse volk is zich ook steeds meer gaan verdiepen in zijn religieuze wortels. Men keert terug naar de God van Abraham ,Isaac en Jacob ! 

  3. De laatste 20 jaar zien we zelfs hoe een groeiend aantal Israeli’s  de Messias van Israel zijn gaan zoeken : Jezus ! Er zijn al verscheidene – overwegend Evangelische – gemeentes in Israel . En dat is  na alles wat het Joodse volk van de kant van de Christenheid heeft ondervonden , een zeer groot wonder !

  4. Er  zijn de laatste jaren zelfs stammen teruggekeerd die al in 700 voor Chr. werden weggevoerd, namelijk Dan (uit Ethiopie) en Manasse ( uit Pakistan). En dan kom je na 2700 jaar terug in wat eens je eigen land was !

  5. Momenteel bellen er 1000 joodse mensen per dag (!!)  van over de hele wereld naar Jeruzalem om  aliya te mogen maken ( = terugkeer naar Israel). Dit is nog nooit eerder in zulke aantallen gebeurd. Deze terugkeer en het geestelijk herstel van Israel zijn de voorbodes van de ophanden zijn Wederkomst van Jezus Christus naar deze oude , stervende aarde !

  6. Zelf ben je als het goed is , als  christen steeds meer vervuld geraakt met de Heilige Geest. Daarom wordt je in de bijbel ook een  “eersteling” genoemd, omdat je een volgeling van Christus bent Die de “Eersteling uit de doden “ genoemd wordt. Omdat jouw geest vernieuwd is door de inwoning van de Heilige Geest, is dat een onderpand dat de rest ( = jouw lichaam en psyche) ook eerder…) van onze Heer Jezus Christus . Want wonderen van herstel en genezing gebeuren ook vandaag ! Jij zelf bent al het rondwandelende bewijs , samen met de herstelling van Israel dat de Heer spoedig terug gaat komen .

 

Kortom , aan Jezus en Jezus alleen ontlenen wij onze hoop en visie  voor ons eigen leven en van de ons omringende wereld.

                                                     
Vraag Hem om wijsheid en inzicht als je nadenkt over de wereld waarin jij en ik nu mogen/moeten leven. Hij zal het je geven, als ook de rust en het vertrouwen dat je zo broodnodig hebt !

 

Ds M.J.Koppe (Dokkum)