ARTIKELEN EN OPINIE

U vindt hier een selectie van artikelen van de hand van enkele auteurs. Deze hebben toestemming gegeven om hier afgebeeld te worden. 

LEO VAN WIJNGAARDEN

Blog

"God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.".

1 Timotheüs 1:7

In deze heftige tijd en in een periode vol onrust is het goed om onszelf eens in de spiegel te bekijken. En dan met name door de lens van het Koninkrijk van God. Wij zijn immers erfgenaam van de erfenis van Onze Vader en daarom schrijft Paulus aan Timotheüs dat God ons een Geest heeft gegeven. De Heilige Geest.
In deze paragraaf roept hij Timotheüs op om standvastig te zijn in de Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. En wat moet ik mezelf soms verbijten om in deze periode mijn mond te houden, om niet mijn eerste gedachten de vrije hand te laten. Ik moet mezelf dwingen om ruimte te geven aan die Geest die in mij woont en zegt: Wees barmhartig, liefdevol en bezonnen. We weten allemaal wat barmhartig en liefdevol zou moeten zijn maar laten we eens inzoomen op bezonnenheid. Het is een woord wat niet veel meer gebruikt wordt in onze cultuur maar wat wel onlosmakelijk verbonden is met de cultuur van het Koninkrijk van God.

De encyclopedie geeft een heel aantal definities. Lees met me mee:

  • Bedachtzaamheid - Omzichtig  

  • Behoedzaamheid - Voorzichtig 

  • Beradenheid - Heroverwegend - Doeltreffend

  • Bezinning - Besef - Bewustzijn - Gewetensonderzoek - Meditatie

  • Wijsheid - Geleerdheid - Verstand en inzicht

  • Ernst - Gemeend - Aandacht

  • Wantrouwen - Waarheidsvinding - Overdenkend

Dat zijn nogal wat kenmerken van die Geest die ons leeft. Zijn wij in staat om op die manier om te gaan met alle mensen? Zijn we in staat om te leren dat ons denken, ons spreken en onze daden gevolgd moeten worden naar de waarheid van de Heilige Geest. Dit gaat niet vanzelf. Als we hiermee moeten bouwen op ons eigen kunnen dan gaat het niet lukken. Daarom hebben wij de Heilige Geest ontvangen zodat we ons daardoor kunnen laten leiden. Hij neemt het als het ware over waar onze eigen geest het laat afweten. Maar zoals bij heel veel christenen te zien is - en ja dit is een scherpe uitspraak, dus laat ik mezelf steeds in die spiegel kijken - neemt onze eigen geest de overhand. We moeten ons goed beseffen als we anderen willen winnen voor het Koninkrijk van God dan zullen we onze geest echt moeten kruisigen en de Heilige Geest zijn werk laten doen. Dat betekent dus soms gewoon tanden op elkaar en pas praten of handelen als je ervan overtuigd bent dat het de Heilige Geest is die je motiveert. Maar hoe werkt dat in de praktijk?

 

Een voorbeeld: We lezen in de media verhalen die 'nieuwswaardig zijn'. Al dan niet opgeschreven door vakspecialisten die heel mooi en overtuigend kunnen schrijven en het nieuws écht interessant maken. Zijn wij scherp genoeg om een afweging te maken of het ook echt in die 'geest' geschreven is? Is het bezonnenheid om nieuws aan te nemen zoals het geschreven is? Geschreven door mensen die geleerd zijn hun eigen geest te spreken.

Nóg een voorbeeld: We lezen en zien over rellen tegen de avondklok. Ik hoor leden van ons parlement boute uitspraken doen als: 'ze zijn het schuim der aarde, pleur op en uitschot van de maatschappij', ééncelligen' en nog meer van deze strekking. Deze opmerkingen zullen misschien wel uit terechte emotie en afgrijzen zijn ontstaan maar is dit een uitspraak uit bezonnenheid?

 

Vanuit onchristelijke regeringsleiders is het waarschijnlijk niet geheel vreemd maar vanuit christenen hoor ik zoveel dezelfde geluiden. Op social-media zie ik profielfoto's verschijnen met: 'Ik veroordeel relschoppers', en diverse veroordelende uitspraken die weinig goeds voor hebben met de personen in kwestie. Ik zoek nu geen discussie over de rellen want ik keur dit gedrag net zo goed af, maar ik wil je aanmoedigen om na te denken over het hoe en waarom. Om te proberen vanuit de Geest van kracht, liefde en bezonnenheid te reageren. (lees ook de column van Albert van der Heide)

 

Stel dat we in staat zijn om te reageren vanuit de Heilige Geest, die van kracht, liefde en bezonnenheid, hoe zouden we dan onze omgeving kunnen zien veranderen. In mijn Bijbel lees ik dat Jezus met 'dat uitschot' zit te eten. Ze een arm om de schouder legt. Maar ik zie ook de liefdevolle krachtige manier waarop Hij mensen tot de orde roept. Dat zou ik ook willen!