DE KERK IN CORONATIJD

De beperkende maatregelen volgde zich snel op het afgelopen jaar. Ondanks dat het in Nederland nog enigszins meeviel ten opzicht van veel landen wereldwijd konden we niet doorgaan zoals we gewend waren. Voor veel gemeenschappen doet dit pijn. Graag inspireren we je met ideeën en mogelijkheden. Kijken naar wat mogelijk is en achter je laten wat niet kan.

DE KERK IN CORONATIJD

De beperkende maatregelen volgde zich snel op het afgelopen jaar. Ondanks dat het in Nederland nog enigszins meeviel ten opzicht van veel landen wereldwijd konden we niet doorgaan zoals we gewend waren. Voor veel gemeenschappen doet dit pijn. Graag inspireren we je met ideeën en mogelijkheden. Kijken naar wat mogelijk is en achter je laten wat niet kan.

Van groot belang is om te begrijpen dat de vroegere kerk van rond de tijd dat Jezus hier op aarde was vaak niet groter was dan een aantal gezinnen. En toch waren ze in staat om licht te laten schijnen in een bijzonder moeilijke tijd.

Kerk
STEL DE KERK GEBOUWEN OPEN!

Mensen hebben behoefte aan zingeving, om gezien te worden en aan een stille plek waar ze rust ervaren. In die rust vinden ze hun weg naar God. Vanuit kerkgebouwen kunnen we heel eenvoudig een plek bieden en met weinig middelen ruimte creëren om mensen te blijven zien. Er mag gebeden worden en voor iemand bidden is prima mogelijk. Er is vaak meer dan voldoende ruimte om afstand te houden van elkaar. Wanneer alle kerkgebouwen in Nederland open zouden zijn (naar schatting 4000),dan kunnen we daar 120.000 mensen een plek bieden. Als we ieder uur een nieuwe groep toegang geven dan kunnen we tussen 8:00 en 22:00 in totaal 1.6 miljoen mensen per dag huisvesten!!

Veel kerkgenootschappen kijken als snel naar wat niet kan, maar durf te kijken met elkaar naar wat wel kan en laat de missie van de kerk zwaarder gelden dan de rationele benadering.

Ideeën:

  • Creëer gebedsruimten door matten op de vloeren met ruime passeermogelijkheden

  • Geef mini muziek en orgel concerten. Zeker voor eenzame ouderen zou dit fantastisch zijn. Als de plaatselijke organist of iemand uit een muziekteam plaatsneemt is dit al genoeg om even iemand uit zijn dagelijkse eenzaamheid te halen.

  • Wanneer een kerkgebouw aan het maximale bezoekersaantal zit, verwijs dan door naar een andere kerk of zorg voor een doorstroomlocatie zoals een bijgebouw.

  • Houd korte bemoedigingspreken voor kleine groepjes

  • Maak lange koffietafels waarbij er voldoende afstand is om even rustig te zitten zodat sociaal contact mogelijk is.

ZORG VOOR EEN LAGE CONTACTDREMPEL

Mensen zitten met vragen, willen hun zorgen delen en zoeken soms advies over situaties. Zeker in een tijd waarin contacten minder worden is het belangrijk om elkaar te steunen in de moeilijke dingen. Stel daarom alles in het werk om zichtbaar en bereikbaar te zijn. Zorg dat er veel variaties mogelijk zijn, email, telefoon, whatsapp en social media. Gewoon een telefoonnummer open stellen is niet de weg naar persoonlijk contact. Zorg dat het heel duidelijk is wie ze aan de lijn krijgen en stel mensen op hun gemak door veel opties te bieden. 

ZET EXTRA MENSEN IN!

Het kan niet zo zijn dat contact en activiteiten maar door een paar mensen gebeurd. Er zijn in deze tijden gewoonweg meer mensen nodig dan normaal. Dat betekent dat de leiding mensen moet mobiliseren die zich willen inzetten voor de gemeenschap. Hierin is een duidelijke structuur en organisatie nodig. Door alleen maar een vrijwillige oproep te doen zal er echt geen team staan die op missie gaat. Mensen moeten aangesproken worden, gevraagd worden en geactiveerd worden.

Daarnaast is het voor veel mensen ook moeilijk haalbaar om in een druk leven zich zomaar vrij te maken voor sociale werkzaamheden. Bied voor deze mensen een platform en zorg voor beloningsmogelijkheden. Sommigen zouden geholpen zijn als er inkomsten tegenover staan waardoor ze hun eigen werk even kunnen laten vieren. 
We kampen met hogere werkeloosheid en een vooral mensen uit de cultuursector worden hard geraakt. Zet deze mensen betaald in voor de kerkgenootschap! Uitgerekend deze mensen zijn vaak sociale wezens.

Budgetten zijn vaak een lastig verhaal binnen kerkbesturen. Maar wij doen een dringend beroep op de besturen:

NOOD BREEKT WET! Grijp op tijd in!

MAAK EEN PLAN

Ook al lijken de mogelijkheden beperkt. Maak in ieder geval een plan en zorg ervoor dat er mensen geactiveerd gaan worden. Spreek vooraf over budgetten en mogelijkheden zodat de uitvoerders niet geremd of gehinderd gaan worden door trage besluitvorming.

LEER ANDERS TE DENKEN

We zijn gewend geraakt aan een structuur die duidelijk was. Veel organisaties hebben het besluit gemaakt om de diensten te verkleinen of online te streamen. Op zich zijn dat natuurlijk mooi initiatieven maar we willen iedereen uitdagen om ook verder te denken. Leer klein te denken: de Bijbel zegt het zo mooi: 'waar 2 of drie in mijn naam vergaderd zijn daar ben IK in hun midden". Durf daarom te denken aan die kleine eenheden en deze te faciliteren.