ARTIKELEN EN OPINIE

U vindt hier een selectie van artikelen van de hand van enkele auteurs. Deze hebben toestemming gegeven om hier afgebeeld te worden. 

LEO VAN WIJNGAARDEN

Blog : De Corona zegening...

Toen in het voorjaar de COVID19 uitbraak zich in alle hevigheid manifesteerde werden we geconfronteerd met een, voor onze generatie, nieuwe situatie. Vrijheden werden ingeperkt en ineens werd ons zogenaamde perfecte leventje behoorlijk geschud. We zagen zoveel reacties om ons heen en niemand leek meer te weten wat nu juist was, ieder had een mening en iedereen werd specialist. Daarnaast viel iedere echte specialist door de mand, omdat ze het ook niet precies wisten. Regeringsleiders struikelen over de vrije moraal en proberen met stevige retoriek en met hulp van de lange arm der wet ieder in het gareel te houden. 
Ten tijde van deze ontwikkelingen heb ik God gevraagd wat er nu precies gaande was en ik heb Hem gevraagd om deze situatie te mogen zien zoals Hij die ziet. Ik geloof dat het nu tijd is om dit met jullie te delen. Let wel, dit is een uitleg zoals ik denk verstaan te hebben. Toets, overweeg en laat het bezinken. Wat ik schrijf, is niet per definitie de waarheid, maar ik hoop dat het je helpt om te zien wat God ziet.
Door de jaren dat we mogen leven vanuit de kracht van het Koninkrijk van God heb ik veel mogen zien en ervaren. Ook hoe God zoveel anders denkt en ziet dan wij. Veelal proberen we God uit te leggen en Zijn methodieken toe te passen op een aardse manier. We proberen het boven-natuurlijke natuurlijk te maken. Ondanks dat dit een prachtig verlangen is, moeten we God de ruimte laten om Hem God te laten zijn: soeverein, vaderlijk, wijs en onvoorstelbaar goed. In Hem is geen kwaad, ook niet naar ons. Door het offer van Christus is God niet meer bezig met een zondige wereld, maar is Hij bezig Zijn heilsplan te voltrekken. Een torpedering van Zijn volk door het ontwikkelen van pestilentie (virusziekten) behoort niet tot de methoden om ons een lesje te leren. Christus nam deze vloek op zich aan het kruis. En eerlijk: zou u uw kinderen straffen met een ernstige ziekte? 

Waarom is deze Corona uitbraak dan? Is er een reden voor? Ik durf het niet precies te zeggen. Wat ik wel weet, is dat ziekte iets is wat hoort bij de vervloeking van de aarde. Ondanks dat we onderweg zijn naar de voleinding van de aarde zijn we er nog niet. De vloek is op de schouders van Christus gekomen, maar de aarde zucht nog steeds als barensweeën op de geboorte van een nieuwe aarde. Toch zien we door de geschiedenis heen dat Gods plan met ons vaststaat en dat het prachtige beloften kent. We hebben ook een prachtig perspectief gekregen: Het Koninkrijk van God. In dat Koninkrijk mogen we leren dat we geen inwoner meer zijn van de aarde, maar van Gods Land. In dat licht gezien moeten we ook leren te leven dat we weliswaar sterfelijk zijn, dat we vatbaar zijn voor ziekten en dat we nog niet de volledige heerlijkheid kunnen ervaren, maar we mogen er wel van proeven, we mogen hierdoor verlangen naar wat hierna komt. We hoeven daarom ook niet bang te zijn of ons in allerlei bochten te wringen om aan de aardse vloek te ontkomen. En dit is eigenlijk wat ik mocht zien. De mensheid is zich in allerlei bochten aan het wringen om weg te lopen van haar bestemming. En het confronterende is nog wel: zelfs de christenen die de boodschap van buitensporige Genade al jaren krijgen gepresenteerd, vallen in deze valkuil. Ze wringen zich (misschien nog wel harder) in allerlei bochten om de vloek te ontlopen. We zeggen hiermee eigenlijk nog steeds: Christus is weliswaar gestorven, maar ik aanvaard Zijn offer niet. In het Koninkrijk moeten we leren omdenken. De beroemde woorden van Paulus klinken hierin door: "Want het Leven is voor mij Christus, en sterven is voor mij winst". We moeten leren beseffen dat wij alleen maar ons aardse lichaam, wat aan vervloeking onderhevig is, achterlaten. We moeten leren te zegevieren, dat wij niet zullen sterven, dat de dood aan ons voorbijgaat. Ons persoon zal niet sterven, we zullen de dood niet zien. Waar komt dan die angst vandaan dat eens ons lichaam zal sterven? Met het zicht op de eeuwigheid zou dit onze triomftocht moeten zijn!
Maar wat doen we? We vergaderen en organiseren ons suf om het oude religieuze klimaat te reanimeren. Kerkdiensten moeten koste wat het kost online doorgang vinden, ons model moet in de lucht worden gehouden. Voor mij werd het zo duidelijk dat de Corona epidemie onze heilige huisjes om zou blazen. En ik ben heel benieuwd wat er straks vanuit de rokende puinhopen zal opstaan. Zullen we feestend onze wit gepleisterde graven weer gaan openen en God danken dat Hij weer terug is? Of vallen we nu op onze knieën en beginnen we God te prijzen en te danken voor wat Hij vandaag geeft? Zijn wij door ons gedrag en onze daden het lichtend voorbeeld in een wereld die op instorten staat? 


Daarnaast zag ik welke macht er achter opstaat. We zien in de bijbel veel voorbeelden van geestelijke machten die direct misbruik maken van situaties zoals oorlog en ziekte. Het werd veelal gevolgd door iets wat afbraak betekende voor het karakter van de mens. In dit geval denk ik dat er een zeer sterke macht actief is op dit moment die onze identiteit steen voor steen afbreekt. Dit is de macht van verdeeldheid. Iedereen die het nieuws gevolgd heeft, kan het zien gebeuren. We beginnen te vallen over elkaars mening, we vallen de ander aan met harde woorden en iedereen moet het weten. We vinden overal wat van. Een voorbeeld hiervan is de Black Lives Matters beweging, het lijkt een nobel doel, maar is ten diepste een volslagen leugenachtig propagandasysteem geworden wat verdeeldheid zaait. De overheden liggen onder vuur door viruswaarheidsorganisaties. Overheden worden gedwongen steeds harder op te treden en ferme taal uit te slaan. Zelfs christenen vallen over elkaar heen met angstprediking en het verdedigen van hun eigen waarheden en lopen hier rechtstreeks in de val van deze macht uit de duisternis: verdeel en heers. Het is aan ons de keus: kiezen wij voor Christus en Zijn Koninkrijk of kiezen we ervoor om ons aardse leven voort te zetten? Als we kiezen voor Christus dan leven we vanuit Zijn identiteit en zullen we ervoor kiezen om goed te doen, om zachtmoedig te zijn, om lief te hebben en om een lichtbaken te zijn in een wereld die het niet meer begrijpt. Gaan wij ervoor zorgen dat de Corona uitbraak een zegen wordt of een vloek? God loopt het niet uit de hand, durf je daar op te vertrouwen?